Güncelleme:
07.05.2007
             

 

Site içi arama


google'da ara
antikapitalist'te ara


Öğrenci Sendikası GENÇ-SEN yola çıkıyor

Öğrenci sendikası Genç-Sen'in örgütlenme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Genç-Sen'in "Öğrenci Sendikası; Ne İçin, Nasıl" adını taşıyan tanıtım broşürü şubat ayı sonunda basılmış olacak. Bu broşürleri kullanarak Türkiye'nin her üniversitesinde sendika masaları açmaya ve girişimci kampanyası yapmaya başlayacağız.

Genç-Sen'in önümüzdeki toplantılarında her okulda örgütlenmek ve girişimci sayısını artırmak için neler yapmamız gerektiğini tartışacağız.

Genç-Sen örgütleyicilerini arıyor!

Türkiye'de bugüne kadar pek çok öğrenci örgütlenmesi, birlik çalışmaları, platformlar, vs. oluşturuldu. Ancak bunlar kısa süreli oldular.

Genç-Sen bu noktada iki önemli değişikliğe işaret ediyor: Kitlesel ve kapsayıcı olma ('pasosu olan herkese sendika') ve kurumsallaşma.

Öğrencilerin yaşamını kolaylaştıracak kazanımlar elde etmenin ancak kitlesel ve koordineli bir çabayla mümkün olduğu gerçeğinden hareket eden Genç Sen girişimcileri olarak, öğrencilerin çoğunluğunu kapsayacak bir sendika kurmayı hedefliyoruz. Bu amaçla öğrencilerin sorunlarının çözümü konusunda sonuç almak üzere kam-panyalar örgütleyen, yönetimlerin (üniversite, YÖK, bakanlık, valilik, belediye, vb.) muhattap alacağı bir Genç-Sen istiyoruz.

Böyle bir sendikayı inşa edebilmek için çok sayıda girişimciye ve bunların koordinasyon içinde çalışmasına ihti-yacımız var.
Bu yüzden ilk broşürümüz çıktıktan sonra bunu yaygınca dağıtmalı, sendikayı tartışmalı ve yeni girişimci-ler bulmalıyız. Okullarımızda önümüzdeki dönem boyunca sendikanın işlevi, nasıl inşa edilebileceği ve neler yapması gerektiği konusunda toplantılar örgütlemeliyiz. Her ildeki girişimcileri bir araya getirip ortak tartışma yürütebilecekleri geniş toplantılar örgütlemek de hedeflerimiz arasında olmalı.

Dönem sonuna kadar yaptığımız her faaliyetin amacı sendikayı tanıtarak her ilden, her kampüsten, her fakülteden, her bölümden, her sınıftan gi-rişimci bulmak olmalı. Kampüs toplantıları, konser, film gösterimleri, vb. etkinliklerin ortak hedefi girişimci sayısını artırmak olmalı.

Yaz döneminde ise sendikanın iç işleyişi-tüzük tartışmalarını yaparak gelecek öğretim yılı başlamadan hukuki altyapısını oluşturmalıyız.

Ağustos ayının sonunda yapılacak Barışarock festivalinin örgütlenmesine katılarak festival sırasında Genç-Sen'in tanıtımı ve yeni girişimci bulma faaliyetini sürdürelim.

Gelecek öğretim yılının başında hukuki işlemlerin tamamlanıp üye kampanyasını ve öğrencileri en genel düzeyde birleştirip küçük de olsa kazanım elde edebileceğimiz bir kampanyayı başlatmayı hedeflemeliyiz.

Genç-Sen girişimcileri her Cuma saat 16.00'da İstanbul Şişli'deki DİSK Genel Merkezi (Abidei Hürriyet Cad. Nakiye Elgün Sok. No:117) toplanıyor.

'Pasosu olan herkese sendika' diyen Genç-Sen, bütün üniversitelileri ve liselileri toplantılarına ve faaliyetlerine çağırıyor.
Genç-Sen’in web adresi:

http://www.gencsen.org/


Ankara’da Genç-Sen

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde 21 Aralık'ta DİSK temsilcisi Tayfun Görgü'nün de konuşmacı olarak bulunduğu ve 30 öğrencinin katılımıyla düzenlenen toplantıda öğrenci sendikası tartışılarak forum çağrısı yapıldı. 23 Aralık'ta düzenlenen foruma Ankara'nın çeşitli üniversitelerinden yaklaşık 150 kişi katıldı.

Genç Sen'in öğrencilerin sorunlarını dile getirme ve bunlar etrafında birleşik mücadele örme noktasında yeni bir mücadele aracı olarak tarif edildiği forumda, sendikanın, dağınık haldeki öğrenci muhalefetini bir araya getirme umudu da taşıdığı konusunda anlaştık.

İnsan hakları Evrensel Bildirgesi ve mevcut anayasa öğrencilerin de sendika kurmasına hukuki dayanak sağlamaktadır.

Öğrenci sendikasının gündemine aldığı temel taleplerimiz etrafında sendikamızı hep birlikte kuralım..EHP-Antikapitalist toplantıları

Emekçi Hareket Partisi (EHP) ile Antikapitalist grubu aylık ortak siyasi toplantılar örgütlüyor. İki grubun aralık ayında yaptığı ilk ortak toplantısının konusu “uluslararası sosyalist hareket ve yeniden inşa süreci", ocak ayında yapılan ikincisi toplantının konusu da "Türkiye'de politik durum ve solun görevleri" idi. Şubat ayı sonunda yapacağımız toplantıda ise "Genç-Sen örgütlenmesi"ni ele alacağız.

İki grubu ortak tartışma toplantıları düzenleme noktasına getiren temel etken, birlik ve kitlesellik ihtiyacını derinden hissedip çeşitli ittifak çalışmalarında birbirine benzer politikalar önermek oldu.

Emek Barış Demokrasi Bloğu ve Irak'ta Savaşa Hayır Koordinasyonu ittifaklarında etkin olan iki grup, Büyük Ortadoğu Projesine karşı Halkların Ortadoğu Projesi (BOP'a karşı HOP) Koordinasyonu; Barış, Demokrasi ve Özgürlük Platformu Girişimi ve Genç-Sen örgütlenmesinde de benzer kaygı ve hedeflerden yola çıktıklarını gördüler.

1 Mart sonrasında dağılan savaş karşıtı hareketi birleştirip derinleştirecek anti-emperyalist bir siyasi odak yaratma, kitlesel mücadelenin önünü açmak için ortak talepler etrafında birlikler yaratma hedefleri bu iki grubun politikalarına yansıdı.

Türkiye'de toplumsal muhalefetin sıkışmışlığını emek, barış, demokrasi ekseninde aşarak seçim gündeminde ortak duruşumuzu güçlendirmek isteyen bütün okurlarımızı bu tartışma toplantılarına katılmaya davet ediyoruz.Biz başka alem isteriz...

Yıl 1982. Yer Adıyaman. Önde bir grup gevende, gevendelerden birinin üniversiteli, devrimci komşu oğluna aşık kızı; ve müzikli, aşklı, komik ve naif bir hikaye arkasında bir darbe eleştirisi… Filmin sonuna kadar gülmekten gebersen de darbe dönemiyle ilgili hiçbir filimin asla ağlatmadan bitmeyeceğinin kanıtı.

İnsanlar üzerinde darbenin yarattığı korkuyu ve bıkkınlığı gösteren, darbecilerle dalga geçen, halkı ve o dönemin devrimcilerini hafif tiye alarak eleştiren, ama sonunda darbenin vahşetini görmezden gelemeyen bir dönem filmi.

12 Eylül'ün susmayı emreden yasaları karşısında susarlarsa aç kalacak gevende diye anılan yerel müzisyenler sisteme itaatte kusur edecek değiller; ancak yaptıkları işin doğası, baskılanmaya, susturulmaya ve nizamî duruşa müsait değil. Hayatın düğünüyle ve neşesiyle ile akmadığı yerde yaşama şansları yok.

Sırrı Süreyya Önder'in ilk filmi olan Beynelmilel, ötekilenerek, boyun eğdirilerek, yalakalaştırılarak, kullanılarak ve kul kılınarak her anlamda serseme çevrilmeye çalışan halkın her şeye rağmen direniş ve dayanışma kültürünü anlatıyor. Film, yalnızca 12 Eylül dönemiyle yüzleşmekle kalmıyor, dayatma ve zorla bir şeyleri empoze etme karşısında hayata ezilenlerin gözüyle bakıyor.

Beynelmilel; ne olursa olsun, nasıl bir zaman olursa olsun hep bir şeyler yapmak gerektiği ve isteyince bunu yapmanın mümkün olduğunu; aynı zamanda darbecilerin sevgiden, sadece "cuntacılar olmasın" diyenlerden, sadece baharı anlattıklarını düşünen bir grup gevendeden dahi ne kadar korktuklarını gösteren bir film.

İşçi sınıfının bağrından kopan bir şarkı; işçilerin birlik ve mücadele ruhunu, başka bir dünyayı anlatan şarkısı. Kimse ne olduğunu söylemese de, sözlerini anlamasan da; kuşları çiçekleri, çocukları, mutluluğu hissettiren "beynelmilel bir şey işte"…

 

sayfa başına dön


 
gazete arşivine git kütüphane