Güncelleme:
16.12.2009
             

 

Site içi arama


google'da ara
antikapitalist'te ara


Sendikamızı inşa edelim

İkinci dönemin başında broşürlerin basılmasıyla birlikte, Genç-Sen'i inşa etme hedefiyle üniversite çalışmalarına başladık. Şu anda Genç-Sen faaliyetleri yaklaşık 30 ile yayılmış durumda. Fakat üniversitelerde bugün ne yapmamız gerektiğine dair farklı fikirler var. Hâlâ Genç-Sen bir kampanya yapmalı tartışması devam ediyor. Ancak henüz kurulmamış, yeterince kapsayıcılığa ulaşmamış bir sendikal gi-rişimin kazanımla sonuçlanacak bir kampanya yapabileceğini iddia etmek mümkün değil. Tersi bir sonuçsa pek çok öğrencinin "bu da bir alternatif değil" demesine neden olacaktır. Sonuç alıcı bir kampanya ancak kendine "Genç-Senliyim" diyen her üniversitedeki çok sayıda öğrencinin bu çalışmaya ortak bir karar sonucu başlamasıyla mümkün olabilir. Onlara ulaşmanın yolu her üniversitede masa açmak. Ancak bu da kendi başına yeterli değil. Girişimci bulma sürecini öğrencilerle tek tek diyalog kurarak işletmek gerekiyor çünkü sendika fikri bizim için hâlâ çok yeni. Bu çalışmadan haberdar olmayan pek çok öğrencinin yanı sıra, haberdar olanların kafasında mümkün olup olmadığına, sendikanın nasıl işleyeceğine dair sorular var. Her öğrenciyle sendikayı tartıştığımız bir süreci işleterek bu sorulara yanıt üretebilir ve yeni Genç-Senlilere ulaşabiliriz. Bu çalışmanın yapıldığı üniversiteler sonuç alınabileceğini gösteri-yor.
Özellikle İstanbul açısından bir diğer tartışma haftada bir gerçekleştirdiğimiz il düzeyindeki toplantıların işleyişiyle ilgili. Bu toplantılara katılım şu anda bireysel düzeyde. Bu da karar alma süreçlerinde temsiliyet sorununu beraberinde getiriyor. Bu sorun ancak üniversitelerin kendi temsilcilerini seçmesiyle çözülebilir.

Temsilci seçimi için o üniversitede en az kaç girişimcinin olması gerektiği, bir temsilcinin kaç öğrenciyi temsil edeceği, seçimlerin nasıl yapılacağı, karar alma sürecinde toplantıya bireysel olarak katılanlar ve temsilciler arasında ne tür bir dengenin bulunacağı konularının belirlenmesi gerekiyor.

Üniversitelerden seçilerek gelen temsilcilerin katıldığı toplantılar hem üniversitelerin genel iradesini yansıtacak, hem de Genç-Sen'i inşa eden aktivistlerin katılımını sağlayacaktır. Tabii ki bu sürecin işletilmesi girişimci sayısını arttırmaya yönelik çalışmaların yapılmasıyla mümkün olacak. En azından temsilci seçmeye yetecek kadar girişimci sayısına ulaşmış olan üniversitelerde bunu gerçekleştirmek, diğer üniversiteler için de girişimci bulmaya yönelik motivasyon sağlayacaktır.

Okulların kapanmasına kısa bir süre kala bundan sonra ne yapacağımız sorusu da önem kazanıyor. Bunun için tüm illerden katılımın sağlandığı, deneyimlerimizi paylaşmayı ve önümüzdeki yaz için bir çalışma planı oluşturmayı he-deflediğimiz bir forum düzenleyebiliriz. Ancak yapacağımız çalışmaların temel amacı değişmedi. Genç-Sen hâlâ çok dar bir çevreyle sınırlı. Önümüze koyduğumuz tüm çalışmalarda bu çevreyi genişletmeyi ve yeni Genç-Senlilere ulaşmayı hedeflemekle birlikte, üniversitelerde diyalog merkezli yürüttüğümüz çalışmalar bu hedefin gerçekleştirilme-sinde en kritik faaliyet olmaya devam edecektir.


ODTÜ Genç-Sen ilham veriyor

Ozan Ersan

Dönem başında Ankara üniversiteleri arasında yaptığımız toplantılarda bu dönemi yeni girişimciler bulmak için kullanmak gerektiğini kararlaştırmıştık.

Dönem başından bu yana yapılan işler sayesinde Ankara'da yaklaşık 400 kişilik bir girişimci listesi oluştu. Bu girişimcilerin dağılımına baktığımızda kampüsler arasında ciddi bir farklılık görüyoruz; girişimcilerin 300 kadarı ODTÜ kampüsünden. Geri kalan gi-rişimciler ise Gazi, Ankara ve Hacettepe Üniversitelerine dağılmış durumda. Bu farklılığı okulların öznel koşulları arasındaki farklılıklar olarak adlandırmak (Gazi hariç) yeterli bir yanıt oluşturmayacaktır. Bu eşitsizliği yaratan, masa açmak, bildiri dağıtmak, toplantı yapmak gibi her kampüste gerekleştirilen faaliyetler değil; bu faaliyetlerin nasıl yapıldığıdır.

ODTÜ'de diğer kampüslere göre daha başarılı olmamızı sağlayan temel faktör Genç-Sen faaliyetini omuzlayan aktivistlerin sendika inşa etme konusunda “pasosu olan her öğrenci”ye ulaşma çabasıdır. Çoğu sosyalist olan Genç-Sen aktivistleri sendikayı içinde büyüyecekleri bir araç olarak yada faaliyetlerini meşrulaştırmak üzere bir paravan olarak görmüyorlar. Öğrencilerin çoğunluğunu kapsayacak gerçek bir kitle sendikası kurmaya çalışıyorlar.

İkinci farklılık birincinin doğal sonucu olarak ortaya çıkıyor: Eğer öğrencilerin büyük çoğunluğunun üyesi olacağı, öğrenci kimliği olan herkesin üyesi olabileceği bir sendika kurmak istiyorsak mümkün olan herkesle ayrım yapmadan konuşmak, tartışmak zorundayız. Bunun anlamı da masa açıp arkasında beklemek, bildiriyi dağıtıp gitmek değil. Masanın önüne geçip etraftaki her öğrenciyle sohbet etmeye çalışmaktır.

Kısaca taban aktivizmi diye özetleyebileceğimiz yöntemi kullanan ODTÜ Genç-Sen aktivistleri, insanlarla konuşmayı önemseyen, tüm sorulara tatmin edici cevap üretmekte iddialı, eşitler arasıcılığı kabul eden yaklaşımlarıyla fark yarattılar. Umarız ODTÜ deneyimi diğer kampüslerdeki arkadaşlarımızın daha fazla girişimci ve aktivist kazanmasına yardımcı olur.
ODTÜ'de daha fazla kişiyle buluşabilmek için bölüm toplantıları yapmaya karar vermiştik. Bundaki amaç (bölüm özelinde olması sebebiyle) daha az kişiyle daha detaylı konuşmalar yapmaktı. Henüz bu toplantıları tam randımanıyla gerçekleştiremesek de bazı bölümlerde ciddi başarılar elde ettik (biyoloji ve genetik). Bunun mümkün olduğunu böylece pratikte görmüş olduk.

Sayımızın artmasıyla birlikte elbette yeni sorunlarımız da ortaya çıktı. Bunların en önemlisi 'yeni gi-rişimciler'in hem birbirlerini hem de bizlerin onları yeterince tanımıyor oluşumuz. Kampüsteki bu soruna yine kampüsten çözümler üretildi. Bir Genç-Sen pikniğini düzenlemeye karar verdik. Böylece girişimciler sosyal bir ortamda birbirleriyle tanışarak Genç-Sen'i konuşma fırsatı yakalayacak.

21 Nisan'da yapılan Ankara Genç-Sen toplantısında da bu kararımız diğer kampüslere önerildi.
Mayıs ayında tüm Ankara üniversitelerindeki Genç Sen'lilerin katılacağı bir piknik yapılacak. Ayrıca kampüslerdeki bahar şenlikleri aktif olarak değerlendirilecek.

Hazırlık’ta sendika faaliyeti

Çağla - Çağla

Hazırlık bölümünde bir hafta boyunca açılan masa (renkli, müzikli) ve yapılan tanıtımlar (masa başında durup insanların soru sormasını beklemek yerine tek tek yanlarına gidip onların Genç-Sen hakkındaki fikirlerini almak, ödev olarak sınıfta yaptığımız sunumlarda Genç-Sen'i anlatmak) sonucu 140 Genç-Sen girişimcisi oldu. 140 kişinin 140'ı da "Genç-Sen'in olduğu her işin altına imzamı atarım ne gerekiyorsa yaparım" demiyordu elbette. Bu fikri beğendiği, daha fazla bilgi almak istediği ve bu konuda söyleyecek sözü olduğu için girişimci formunu dolduran arkadaşlarımız çoğunlukta. Yine aynı şekilde düşünen ama "siz bir başlayın da biz desteğimizi veririz" diyerek formu doldurmayan arkadaşlar da var.

40 kişilik katılımın olduğu hazırlık bölümü toplantısında öncelikle Genç-Sen'in ne olduğu, bugüne kadar Türkiye'de (özellikle İstanbul ve Ankara'da) neler yapıldığı, dünyadaki diğer öğrenci sendikaları ve genel olarak öğrenci hareketi anlatıldı. Gelen sorular öncelikle öğrenci hareketi, öğrenci hareketiyle sınıf hareketi arasındaki bağ ve sendikal hareketle öğrenci hareketinin uyuşup uyuşmadığı üzerineydi. Genç-Sen'in neden DİSK çatısı altında olduğu, diğer sendikalarla nasıl bir ilişki içinde olacağı ve bunun pratiğe nasıl yansıyacağı da yapılan başka bir önemli tartışmaydı. Bazı arkadaşlarımız Genç-Sen'i insanlara tanıtmaya çalışmak (masa açıp insanlarla konuşmak) yerine, temel haklarımızı talep ettiğimiz bazı kampan-yalar yürütmenin ve bu kampanyalardan elde edilen kazanımların insanları Genç-Sen'li olmaya daha çok ikna edeceğini söylediler. Ama hâlâ bir çok insan Genç-Sen'in ne olduğunu bile duymamışken Genç-Sen adıyla çıkıp iş yapma konusunda fikir birliğine varılamadı. Genç-Sen tanıtım çalışmaları (panel, söyleşi, film gösterimi) ve diğer sorunlar hakkında yapılan çalışmaların (proficiency, kantin vb.) eş zamanlı olarak yürütülmesine karar verildi.


sayfa başına dön


 
gazete arşivine git kütüphane