Güncelleme:
10.08.2007
             

 

Site içi arama


google'da ara
antikapitalist'te ara


ORTAK ADAY KAZANDIRIR!

Sertuğ Çiçek

2007 seçimleri sola, emek-barış-demokrasi güçle-rine tarihi bir fırsat daha sunuyor. Eğer parti ve gruplar ile emek örgütlerimiz hep birlikte ortak bağımsız adaylarla seçimlere katılırsa 70 temsilcimizi TBMM'ye göndermemiz çok mümkün.
Böylesi bir çıkış he-pimizin umut ve güvenini artıracaktır. Çünkü artık bu toplumda bizim de sesimiz Meclis kürsüsünden duyulsun istiyoruz. Çünkü söyleyecek sözümüz var. Çünkü Baykal'ın CHP'sinin kirlettiği sol kavramının neleri temsil ettiğini görmek ve topluma yeniden göstermek istiyoruz. TBMM'ye yollayacağımız temsilcilerle bu yolda önemli bir adım atabileceğimiz ortada.

Hemen hepimiz ırkçılığın, savaş çığırtkanlığının, tahammülsüzlüğün, işsizlik, yoksulluk ve adaletsizliğin ulaştığı tehlikeli boyutların farkındayız. Hrant kardeşimizin katli ile bu farkındalığın yetmediğini ve bir şeyler yapmak gerektiğini bir kez daha derinden hissettik. Sadece cenaze törenlerinde bir araya gelmekten duyduğumuz sıkıntı ve mahcubiyeti paylaştık Hrant'ın arkasından. Ama umutlandık da. Kardeşliği, barışı, özgürlükleri, demokrasiyi, insan haklarını savunanların hiç de az olmadığını görüp yüreklendik. Sesimizin daha yüksek çıkabileceğini hissettik uzun bir aradan sonra.

Kimimiz "benim hâlâ umudum var" diye bir araya geldi, kimimiz "savaşa ve ırkçılığa DurDe" diye… Kimimiz "savaşın değil barışın dilini konuşalım" dedi, kimimiz "aydınına sahip çık". Artık hepimiz farkındayız başka türlü bir şeyler yapmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Solu ve temsil ettiği değerleri yeniden kurgulamak ve alternatif haline getirmek için genel seçimlerin sunduğu fırsatı kimsenin tepmeye hakkı yok.

Eğer 2002'de DEHAP, ÖDP ve TKP'nin ayrı ayrı partiler olarak katıldığı seçimlere bu üç parti ortak bağımsız adaylarla girseydi 69 temsilcimiz şu anda TBMM'de olacaktı. Bu rakam yaklaşan genel seçimde ne yapmamız gerektiğini anlatmak için kendi başına yeterlidir.

İlk yapmamız gereken, sen-ben çekişmesini bir kenara bırakıp ayrıntılarda boğulmadan en temel ortak taleplerimizi alt alta yazıp bu taleplere uygun davranacağını söz verecek ortak adayları destekleyecek ke-simlere sesimizi duyurmak. Böylece DTP'den ÖDP'ye, CHP'den kopanlardan SHP'ye, EMEP'den TKP'ye, Antikapitalist'ten Halkevleri'ne parti, grup ve bireylerin üzerinde en çok uzlaşacağı ortak bağımsız adaylar belirlememiz mümkün olacaktır. KESK, DİSK, TMMOB, TTB gibi sendika ve meslek örgütlerimizin de bu adaylara desteğini açıklamasını sağlayarak hep birlikte, parti-kurum ayrımı yapmadan emeğin, demokrasinin, barışın, halkların kardeşliğinin sesini yükseltecek ortak adaylarımız için kam-panya yapmalıyız. İşte o zaman etnik, dinsel, mezhepsel, cinsel tercihleri ne olursa olsun hepimizin ortak taleplerini savunarak TBMM kürsüsünden savaşa, ırkçılığa, patronlara, ayrımcılığa kafa tutacak onlarca temsilcimiz olacaktır.

Bu bir hayal değil, gerçekleşmesi mümkün bir öneridir. Eğer "varsın öbür partiden olsun, yıllarını mücadeleyle geçirmiş bu arkadaşımız en temel ortak noktalarımızda beni de temsil edebilir" diyebilirsek, bu fırsatı kendimize tanırsak yer yerinden oynar ve toplumsal mücadelede yeni bir geleneğin kapısını aralamış oluruz.

CHP'den hoşnut olmayan solcuların büyük bölümü yüzde 10'luk ülke barajı nedeniyle ciddi bir sıkışmışlık yaşıyor, oy verecek bir parti göremiyor. 2002 seçimlerinde 2.8 milyonu eski, 1.2 milyonu yeni, toplam 4 milyon kadar sol seçmenin oy kullanmadığı yada boş oy verdiğini unutmayalım. 2002'de mecbur hissederek CHP'ye oy veren ama bu seçimde CHP'ye oy vermeyi hiç istemeyen bir kitle olduğu da ortada.
CHP'den kopanları da, Kürt seçmeni de kucaklayabilecek en temel taleplerimiz etrafında gerçekçi bir seçim alternatifi yaratabilirsek 2002'de sandığa gitmeyen ya da CHP'ye oy veren önemli bir seçmen kitlesi de adayları destekleyecektir.


Kampanyaya katıl; sessiz çoğunluğun sesi daha gür çıksın

1965 seçimlerinde meclise giren 15 TİP milletvekili-nin yarattığı havayı 42 yıl sonra yeniden solumak için,
TBMM'de patronlara karşı emeğin ve emekçinin sesi olacak milletvekilleri görmek için,
Savaş naralarına, ırkçılığa teslim olmamak için,
Barış ve kardeşlik taraftarlarının sesinin meclis kürsüsünden de duyulması için,
Genelkurmay'ın sözcülüğünü yaparak emekçi ve ezilenlerle iliş-kisini kesen; özgürlükler yerine yasakları; demokrasi, insan hakları yerine baskıları ve devleti savunan Baykal ve ekibinin kirletmeye devam ettiği sol kavramına yeniden hak ettiği prestiji sağlamak için;

Ayrıntılarda boğulmayan, sen-ben kavgasını bırakarak en temel noktalarda birlikte hareket etmenin zorunlu ve mümkün olduğunu düşünenlerin ORTAK BAĞIMSIZ ADAY İSTİYORUZ çağrısını yapanların sayısı kısa sürede 4000'e ulaştı. Hemen her sol parti ve gruptan bireylerin altına imza attığı bu çağrının destekçileri arasında çok sayıda akademisyen, yazar, sanatçı ve aydının yanı sıra toplumun hemen her kesiminden kişiler var. Çağrıya destek verenlerin sayısı artıkça sessiz çoğunluğun sesi daha gür çıkacak ve imkansız gibi görünen ama hepimizin arzu ettiği başarıları elde etmemiz kolaylaşacaktır.
Emekten, özgürlükten, barıştan, kardeşlikten, demokrasiden yana olanların, en temel taleplerini dile getirecek ortak bağımsız adaylar etrafında seçimlere hazırlanılması çağrısına atacağınız imza, kampanyanın web sitesinde yer alacaktır.

Sendikalarımız, meslek örgütlerimiz ile sol parti ve gruplarımızın liderliklerine ORTAK ADAY İSTİYORUZ mesajını en yüksek sesle iletmek için başlatılan bu kam-panyayı hep birlikte daha geniş kesimlere duyurarak yaygınlaştırabiliriz. Unutmayalım ki, yaklaşan genel seçimlerde gönül rahatlığıyla oy verecek bir parti göremeyen veya kendisini temsil edecek partinin baraja takılacağını düşünüp rahatsızlık duyan yüz binlerce sol seçmen var.

Bazı İmzacılar

Gençay Gürsoy, Türk Tabipler Birliği Başkanı; Aydın Engin, Gazeteci; Ayşe Buğra, Boğaziçi Üniversitesi; Ayşe Berktay, Barış Girişimi; Oya Baydar, Yazar; Şanar Yurdatapan, Düşünce Suçuna Karşı Girişim, Sanatçı; Osman Kavala, Barış Girişimi; Şebnem Korur Fincancı, TTB; Fikret Başkaya, Özgür Üniversite; Kemal Gökhan Gürses, Karikatürist; Mehmet Ali Eren, Eski Milletvekili; Yavuz Okçuoğlu, ÖDP Güngören İlçe Başkanı ve SODEV Denetim Kurulu Üyesi; Zeynep Gambetti, Boğaziçi Üniversitesi Öğr. Üyesi; Barış Karakaş, TMMOB GMO Şube Yönetim Kurulu Üyesi; Mustafa Mayda, Cam Keramik İş Sendikası Genel Merkez Yöneticisi; Mehmet Tüm, SODEV Genel Sekreteri; Prof. Dr. Rana Varol, Ege Üniversitesi; Meltem Cemiloğlu, Demokratik Kadın Platformu; Şükrü Güner, TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi; Mehmet Demir, Haber Sen; Erkan Çınar, Birgün, Gazeteci; Markar Esayan, Agos Gazetesi, Gazeteci/Yazar; Abdulkadir Yıldırım, CHP 1999 Belediye Başk Adayı; Süleyman Yılmaz, Yeşiller; İsmet Çetinkaya, DTP Zeytinburnu İlçe Yöneticisi; Burçin Özekinci, DTP, Tekstil İşçisi; Selen Tokcan, NTV; Sevim Doğru, Küresel BAK; Hava Aras, CHP, Ev Hanımı; Yılmaz Özçay, Alevionline, Yazar; Celal Aygün, EMEP, İşçi; Ender Eren, Yeşiller; Naif Bezwan, Siyasal Bilimci; Prof. Dr. Nurcan Özkaplan, Marmara Üniversitesi; Altın Daşdemir, SHP, İşçi; Aysun Gökçe, Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtma Derneği Soma Şube Başkanı; Celalettin Can, 78'liler; Hasan Soysal, BTS, Teknisyen; Metin Uzunöz, Yol-İş 3 Nolu Şube, İşçi; Özgür Özkan, TKP/Yurtsever Cephe; Yrd. Doç. Dr. Yıldız Silier, Boğaziçi Üniversitesi; Necdet Sofracı, SHP Belediye Meclis Üyesi; Nejla Osseiran, Boğaziçi Üniversitesi; Öğr. Gör., Ali Adnan Akçay, ODTÜ Sosyoloji Bl. Öğr. Gör.; Fatih Adıgüzel, KESK/SES İşyeri Temsilcisi; Tuba Akıncılar, Galatasaray Üniversitesi, Öğr. Gör.; Senem Örnek, Benim Hala Umudum Var İnisiyatifi; İbrahim Enes Özkan, Genç Siviller; Cem Uzun, Antikapitalist, Yazar; Cengiz Arslan, ÖDP, İşçi; Sema Ömür, SDP, Muhasebeci; Ahmet Kukul, Devrimci Çözüm Dergisi, Çiftçi; Doğan Tarkan, DSİP Genel Başkanı; Hamza Güven, Trakya'da Birlik ve Dayanışma Derneği Başkanı; Sebehattin Halli, DTP Eyüp İlçe Başkanı; Adnan Vural, SES, Sağlık Emekçisi; Mıdır Ayber, Tunceliler Derneği, Öğrenci; İsmail Arslan, ODAK, Öğrenci; Mehmet Cengiz Faydalı, Yapı Yol Sen, Kamu Emekçisi; Selçuk Armağan, Gökkuşağı Komünleri Hippie Girişimi; Supü Aslan, Tarım Orkam Sen, Laborant; Veysi Altay, İHD; Erol Engel, Bergama Çevre Platformu/ÖDP İlçe Yöneticisi; Ahmet Çerçel, İGD-TKP; Sadık Çelik, Tes-İş, İşçi; Ercument Gürçay, Tarih ve Toplum Bilimleri Enstitüsü Sekreteri; Nevin Aygen, Emekli; Fatih Adıgüzel, SES İşyeri Temsilcisi; Gülten Uçar, Barış Grubu; Türkan Uzun, Antikapitalist, Yazar


sayfa başına dön


 
gazete arşivine git kütüphane