Güncelleme:
16.10.2007
             

 

Site içi arama


google'da ara
antikapitalist'te ara


Vekillerimiz mecliste; Yola devam

Solda Ortaklık İstiyoruz

22 Temmuz seçimleri, Türkiye'nin Sol bir alternatife ne kadar ihtiyacı olduğunu bir kez daha bütün çıplaklığıyla ortaya koydu.

Her türlü adaletsizlik, yoksulluk, yolsuzluk, savaş, düşmanlık, ayrımcılık politikalarına karşı emekçileri ve ezilenleri savunacak, geniş kesimler için gerçekçi, kapsayıcı, birleştiren ve iddialı bir sol alternatif ihtiyacını şiddetle hisseden bizler;
Soldaki bireylerin, irili ufaklı partilerimizin, gruplarımızın, kampanyalarımızın, sendikalarımızın, kitle örgütlerimizin, derneklerimizin tek tek çabalarının en temel ve ortak noktalarda mümkün olduğunca ortak bir kanalda-zeminde toplanması-birleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

CHP'yi yeterince sol ve demokrat olarak görmeyen sosyal demokratlardan adil bir barış isteyen Kürtlere kadar her birey, grup, parti, sendika, dernek, meslek örgütü ve çevrenin kabul edebileceği ortak taleplerimiz üzerinden birlikte hareket ederek Türkiye'de emekten, özgürlükten, demokrasiden ve barıştan yana olanlara güç, cesaret, moral vererek daha büyük kesimleri yeniden sola kazanma yolunda önemli bir adım atabiliriz.

Bu ihtiyacı gidermek üzere atacağımız ilk adım, ayrı ayrı partileşme veya verili partilere "katıl" çağrıları yaparak güçlerimizi bölmek değil; aksine mümkün olan en geniş ve kapsayıcı birlikteliği-koordinasyonu sağlayacak bir zemin oluşturmaktır.
Seçime Ortak Bağımsız Adaylarla katıldığımız bölgelerde bu ihtiyacın ne kadar şiddetli olduğunu gördük. Ortak noktalardan hareket ettiğimizde partili yada partisiz, şu ya da bu partiden bireylerin ve farklı grupların ortak hedefler için birlikte çalışmasının ne kadar mümkün ve etkili olabileceğine tanıklık ettik. Bu nedenle seçim kampanyaları sırasında bizi ortaklaştıran en temel noktalardan hareket ederek aynı kapsayıcılığı ve birlikteliği devam ettirip genişletebiliriz:

- IMF, neo-liberal politikalar ve patronlara karşı emekçinin yanında yer almak,
- Savaşa, emperyalizme ve her türlü sınır ötesi askeri operasyona karşı çıkmak,
- Kürt sorununun askeri değil barışçıl siyasi çözümünü savunmak,
- Halkların eşitlik, özgürlük ve kardeşliği için çalışmak,
- Darbelere ve darbe tehditlerine karşı demokrasiyi, atanmışlara karşı demokratik olarak seçilmişleri korumak,
- Yasaklara karşı özgürlükleri savunmak,
- Bütün dinsel, mezhepsel, cinsel, etnik ayrımcılıklara karşı ezilen, baskılanan grupların sesi olmak,
- Irkçılığa ve ayrımcılığa taviz vermemek,
- Kadın hak ve özgürlüklerinin yanında yer almak,
- Çevresel yıkıma karşı durmak

Kendisini solda gören, demokrasi, insan hakları, özgürlük, barış, eşitlik, adalet taraftarı her birey, parti, grup, sendika, meslek örgütü, dernek, kampanya ve çevrenin, ayrıntılarda farklı fikirleri olsa da içinde yer alabileceği, her katılımcısının eşit söz ve karar hakkını garantileyen demokratik bir işleyişe sahip Sol bir alternatif yaratılması hedefiyle ortak bir süreç işletilmesini istiyoruz.

Ortak taleplerimiz etrafında seçim kampanyaları sırasında yakaladığımız birliktelikleri sokakta, okulda, işyerinde güçlendirerek sürdürmemize zemin sağlayacak, ortak taleplerimize sahip çıkacak milletvekilleri aracılığıyla sesimizi meclise taşıyacak ve bizleri yerel seçimlere hazırlayacak böylesi bir oluşum, yoksulluk ve adaletsizlikten bunalmış ama darbe tehditleri ile savaş tehlikesi altında laik-dinci, Kürt-Türk, Müslüman-gayri Müslim vb olarak bölünerek etkisizleştirilmeye çalışılan toplumumuzu yeniden sola çekmek, toplumsal hak mücadelelerini güçlendirmek için en akılcı yoldur.

antikapitalist


sayfa başına dön


 
gazete arşivine git kütüphane