Güncelleme:
14.11.2006
             

 

Site içi arama


google'da ara
antikapitalist'te ara


Antikapitalist, marksist bir grup. Tüm dünyanın ve Türkiye'nin işçi sınıfı liderliğinde, sömürülen ve ezilen çoğunluğun kolektif, tabandan örülen, birleşik bir mücadele hattıyla kurtulabileceğini düşünen ve bu ilkeye göre hareket eden bir grup.. Her türlü ayrımcılığa karşı işçi sınıfının en geniş ve küresel birliğini savunuyoruz; bu yüzden her türlü milliyetçiliğe (ulusçuluk, vatanseverlik, yurtseverlik veya adı ne olursa olsun), ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşıyız.

Biz troçkist hareketin bir parçasıyız; eski Sovyetler Birliği ve benzeri yukardan aşağıya doğru örgütlenen, baskıcı ve aslen sömürücü küçük bir bürokratik elitin yönettiği sistemleri sosyalist olarak değerlendirmiyoruz. Bu rejimlerin, bir çeşit kapitalizmi - bürokratik, devlet kapitalizmi - yeniden ve yeniden ürettiklerini ve dünya kapitalist sisteminin birer parçasını oluşturduklarını düşünüyoruz.

Aşağıda hem bizim teorik arkaplanımıza işaret eden, hem de Türkiye ve dünyadan kimi önemli tarihsel olay ve olgulara bakışımızı gösteren makaleler var. İyi okumalar..

 

Ne İstiyoruz; Ne Yapmalı (Temmuz 2000)
Nasıl Bir Dünyada Yaşıyoruz? (Eylül 2003)
Antikapitalist Hareket Nerden Nereye (Kasım 2000)
Savaş, İstikrarsızlık ve Olasılıklar (Ocak 2002)
Küresel Sermayeyi Durdurabilir Miyiz? (Temmuz 2000)
Gelecek Yüzyıla Kim Yön Verecek? (Haziran 1999)
Kapitalizmin Yüzyılı (Ocak 2000)
Zamanların En İyisi; Zamanların En Kötüsü (Eylül 2003)
Kapitalist Ekonomi Nasıl İşler? (Mayıs 2000)
Türkiye, Emperyalizm ve İşçi Sınıfı (Nisan 2000)
Kapitalizm ve Silahlı Kuvvetler (Nisan 2000)
Sandıkta ve Sokakta Alternatif Olmak (Mart 2005)
Ekonomik Kriz, Savaş ve Direniş (Mart 2002)
Günümüzde Emperyalizm (Eylül 2003)
İsyanla Biten Savaş: Birinci Dünya Savaşı (Aralık 1998)
Toplumsal Mücadele ve Fikirler (Aralık 2002)
Birlik Olursak Kazanabiliriz (Haziran 1998)
Kapitalizm: Bolluğun İçinde Yokluğun Düzeni (Kasım 1998)
Dünyada Ekonomik Kriz (Şubat 2001)
Neo-liberalizm Nedir? (Şubat 2001)
Türkiye'de Devrim Mümkün Mü? (Temmuz 1998)
Sınıf Nedir? (Ağustos 1998)
15-16 Haziran 1970: Dipten Gelen Dalga (Haziran 1998)
17-18 Haziran 1995: KESK Kızılay'da (Haziran 2000)
Enternasyonalizm Nedir? (Eylül 1999)
Bu Dünyayı İşçi Sınıfı Değiştirir (Mayıs 2005)
Mücadeleyle Ekonomik Durum Arasındaki İlişki (Haziran 2000)
Devrimin Kalp Sesleri: Kitle Grevi (Ocak 1999)
Kitle Hareketi ve İşçi Sınıfı: Grevler Bir Okuldur (Ağustos 1999)
Liderlik, Sosyalistler ve Mücadele (Şubat 2000)
Şubat ve Ekim Devrimleri ve Parti (Ekim 1998)
Rusya: Devrim Nasıl Kaybedildi? (Ekim 1999)
Neden Troçkist Olmalıyız? (Mart 1998)
Sosyalizmin İki Ruhu: Gerçek Marksist Gelenek (Haziran 1999)
Tek Ülkede Sosyalizm Teorisi (Ağustos 1998)
Tony Cliff: "Kazanılacak Bir Dünya Var!"
Sol Milliyetçilik (Mart 2002)
Yurtseverliği Bu yurdun Sahiplerine Bırakalım (Mayıs 2005)
"Üçkağıtçıların Son Sığınağı" (Mayıs 2005)
Marksizm ve 'Yurtseverlik' (Temmuz 2001)
Kadın Sorununa İlişkin Bazı Soru ve Yanıtlar (Şubat 1998)
Kadın ve Devrim (Ağustos 1998)
Ya Sosyalizm; Ya Barbarlık: Rosa Lüksemburg (Ocak 1999)
Solun Krizine Yanıt Soldan Geliyor (Mart 2005)
Reformizn, CHP ve Sosyalizm (Eylül 1998)
Dünden Bugüne CHP (Mart 2005)
Reformsuz Reformizm: Ecevit Ne Yapıyor? (Ekim 1999)
Homofobi ve Transfobiye Karşı Birleşelim
Savaşlar, İsyanlar ve Devrimler: Fikirlerin Önemi (Ocak 2002)
Che'nin Mirası: Devrimci İrade Yeter Mi? (Mart 1998)
Fransa 1968: Son Büyük Kavga (Mayıs 1998)
Türkiye'de 68 ve Denizler (Mayıs 2002)
12 Mart: Ara Rejim Kimin Rejimi (Aralık 1998)
Devletler Kimin İçin Çalışır? (Mart 1998)
Kimin Cumhuriyeti (Kasım 1998)
Kemalizm İlerici Mi? (Kasım 1998)
Kemalizm, TKP, Komintern (Haziran 2000)
27 Mayıs İlerici Bir Darbe Mi? (Ekim 1998)
Ermeni Sorunu (Şubat 2001)
Milliyetçi Histeriye Karşı Mücadeleye (Aralık 1998)
Avusturya'da Haider, Türkiye'de MHP (Şubat 2000)
Faşizm Nedir? (Haziran 1998)
Faşizme Karşı Mücadele (Aralık 2000)
Türkiye'de Anti-faşist Mücadele (Mayıs 1999)
Dünyamızı Savunalım (Mart 2005)
Çevre Sorununu Sosyalizm Çözer Mi? (Ağustos 1998)
Hegemonya Sorunu: Antonio Gramsci (Ağustos 2001)
İmparatorluk: Yeni Komünist Manifesto Mu? (Ekim 2001)
N'oldu Bu İmparatorluğa (Eylül 2003)
1 Mayıs; Nerden Nereye? (Mayıs 2000)
Portekiz 1974: Kızıl Karanfiller Devrimi (Şubat 2001)
İlk Deneyim: Paris Komünü (Mart 1999)
Terör Nedir? (Şubat 2001)


sayfa başına dön